Meer resultaten voor drachten stad

drachten stad
DRACHTEN Toeristen Informatie.
Later ontstonden in het gebied ook scheepswerven. Hoewel een grote plaats behoort Drachten niet tot de Friese elf steden; Drachten heeft nimmer stadsrechten gekregen maar op grond van de grootte, industrie enopenbare voorzieningen kan Drachten een stad genoemd worden. Begin jaren vijftig van de 20e eeuw telde Drachten tienduizend inwoners.
Waarom zijn Drachten en Heerenveen geen Steden?
Home Fries Waarom zijn Drachten en Heerenveen geen Steden? Waarom zijn Drachten en Heerenveen geen Steden? 07/03/2017 Fries 0. Fryslân heeft elf steden. Deze liggen voornamelijk in het Westen van de provincie. Maar waarom zijn plaatsen als Heerenveen en Drachten, ondanks flinke inwoneraantallen geen steden, maar dorpen?
Drachten en de dorpen.
Drachten is de 2e stad van Fryslân. De gemeente Smallingerland telt ruim 55.000 inwoners, van wie een kleine 45.000 in Drachten wonen. Een groter aantal meer dan 160.000 mensen uit de regio doet hier elke week boodschappen, volgt in Drachten een opleiding, heeft er een plezierjachtje liggen, of maakt er gebruik van één van de vele stedelijke voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en gezondheidszorg.
Drachten Van der Valk Hotel Drachten.
Drachten heeft nooit stadsrechten gekregen maar op grond van grootte qua oppervlakte, industrie en openbare voorzieningen kan Drachten zeker een stad worden genoemd. In 1950 telde Drachten 10.000 inwoners. Dat kwam doordat iets eerder in 1950, een fabriek van Philips zijn deuren opende in Drachten.
Ontdek Drachten Friesland.nl Friesland.nl.
De groei werd vooral veroorzaakt doordat Philips een fabriek bouwde in Drachten. Vroeger stroomde de Drachtster Vaart door Drachten, maar op een bepaald moment is deze afgesloten. Inmiddels is de Drachtster Vaart weer gedeeltelijk geopend en stroomt er weer water door Drachten.
Drachten Plaatsengids.nl.
Wij gebruiken bewust de term kern, omdat Drachten weliswaar niet tot de bekende Friese elf steden behoort en nooit stadsrechten heeft verkregen, maar gezien grootte in die zin zelfs de 2e plaats van de provincie, industrie, voorzieningen en centrumfunctie inmiddels redelijkerwijs wel tot de steden gerekend kan worden. Maar aangezien men hier kennelijk nog verdeeld over is in lokale media zien wij zowel stad als dorp gehanteerd worden, hanteren wij vooralsnog de neutrale term kern.
Drachten: twee na grootste stad in Friesland Reizen en Recreatie: Steden.
Daarvan wonen er rond de 45.186 in Drachten. Drachten heeft in het verleden nooit stadsrechten gekregen, maar als je onder andere kijkt naar industrie en het aantal inwoners, valt het wel onder een stad. Het is trouwens de tweede grote stad van Friesland.
Drachten Oncyclopedia.
Drachten groeide uit tot een tweede Hilversum, maar dan in het Hoge Noorden, met een filmpark waar programma's' als Lekker Slim, Jensen en Echte Meisjes opgenomen werden. De hoofdrolspelers zijn in Drachten blijven wonen en zo is de stad dorp groot geworden.
Stadsrechten alleen in Friesland nog belangrijk tagrijn.
En inderdaad Drachten, wat ik de gemeente hier https//www.smallingerland.nl/Drachten-en-de-dorpen: een stad zie noemen, maar waar de inwoners ook nog overwegend van dorp blijven spreken is mijn indruk. De Etten-Leurenaren beginnen met 50.000 inwoners ook te twijfelen of ze hun plaats nu als stad moeten gaan beschouwen.
Drachten Wikipedia.
Naar moderne begrippen grootte, werkgelegenheid, openbare voorzieningen kan Drachten een stad genoemd worden; 5 het behoort echter niet tot de Friese elf steden, omdat het nooit stadsrechten heeft gehad in Friesland wordt voor dit soort plaatsen ook wel de term vlek/vlekke gehanteerd.

Contacteer ons