Zoeken naar geschiedenis drachten

geschiedenis drachten
De geschiedenis van de Drachtstervaart in Drachten Kunst en Cultuur: Geschiedenis.
De geschiedenis van de Drachtstervaart in Drachten. De inwoners van het Friese Drachten hebben het tientalen jaren zonder Drachtstervaart moeten doen. Deze vaart werd oorspronkelijk in 1641 uitgegraven voor het vervoeren van turf, maar werd in de periode 1963-1971 stapsgewijs voor een groot deel gedempt.
Drachten Oncyclopedia.
Drachten heeft een zeer grauwe geschiedenis. Drachten werd in de 17e eeuw opgericht als neutraal front, opgezet door de Nederlandse overheid, om zo toch een deel van Friesland in eigen hand te houden en de nationalisten zodoende geen meerderheid te geven.
Drachten en de dorpen.
In het centrum van Drachten staat een beeld van Peije, 1 van de meest kleurrijke figuren uit de meer recente geschiedenis. De omschrijving van het gemeentewapen werd in 1818 door de Hoge Raad van Adel vast gesteld. Aanwijzing van monumenten.
Landschaps Geschiedenis.
Doevendans, 100 jier hin en wer waarts: tussen Drachten en De Veenhoop. De Wilgen, 1998. Douma, Toponimen en wat fierder sammele is oer Burgum. Duinkerken, Van onder de klokslag van Rinsumageest en Sijbrandahuis. Dijkstra et al, Smelnes Erfskip. Het erfgoed van Smallingerland. Dijkstra en K. Wolters, Uit de geschiedenis van Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat.
Drachten Plaatsengids.nl.
inmiddels uitgewerkt in de hoofdstukken Naam en Geschiedenis hierboven. Daar vindt u nu dus meer informatie over deze eind 19e eeuw in het huidige Drachten opgegane voormalige buurtschappen, later dorpen. De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Oude foto's' Drachten.
De geschiedenis van Drachten gaat ver terug, veel verder nog dan de oude foto's' van Drachten op onze website. Maar voor iedereen die Oud Drachten een warm hart toedraagt is er in ieder geval voldoende oud fotomateriaal op onze website te vinden.
Dragten.nl, de geschiedenis van Drachten in woord en beeld.
Historische ontwikkeling van de wijk NoordOost.
Historische ontwikkeling van de wijk. Drachten heeft als stad een relatief korte geschiedenis. Toch gaat de ontstaansgeschiedenis van de wijk NoordOost terug tot de 12e eeuw. Toen werd in het gehucht Noorder-Dragten een kerkje gebouwd. Dit kerkje is in de loop van de tijd weer verdwenen, maar de begraafplaats die er rondom lag, bestaat nog steeds: de Noorderbegraafplaats bij de entree van de Klokhuislaan.
Vroegste geschiedenis van Smallingerland.
De vroegste geschiedenis van Zuider Drachten speelde zich af in wat nu de nieuwbouwwijk De Drait is. Velen van U kennen de plek waar een monument ons herinnerd aan het feit dat daar eertijds in de 13de en 14de eeuw een kerk heeft gestaan.
Drachten Wikipedia.
In Drachten bevindt zich ook het grootste industrieterrein van Noord Nederland: Industrieterrein de Haven. Aan de andere kant van Drachten is langs de snelweg A7 industrieterrein Azeven aangelegd. Het is opgedeeld in Drachten A7-Noord 220 hectare en Drachten A7-Zuid 43 hectare.

Contacteer ons